Douwe Janssen

Afbeeldinf-Delaatste trein

De laatste trein

Geert luistert verbaasd naar het verhaal van de verpleegster. Zijn vader was niet op zijn kamer, toen ze hem eten wilden brengen. Ook niet beneden in de ontmoetingsruimte. Niemand had hem gezien. Terwijl

Lees meer
Afbeelding bij post Dpouwe Janssen "naar Bethlehem"

Naar Bethlehem

Sven hoort treinen stoppen en even later weer doorrijden. Een vertrouwd geluid. Het huis waarin hij woont, staat dicht aan het spoor. Drie jaar woont hij bij zijn ‘nieuwe’ vader en moeder. Zijn

Lees meer
Hij zwaaide met twee armen naar de trein

Gert Jan

Herkent u dit? Je hoort iemand iets zeggen, en al luisterend maak je je eigen beeld bij het verhaal.

Het stadje waarin Gert Jan opgroeide was niet groot. De huizen, flats waren er

Lees meer