Privacy beleid

Privacy

Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Bij douwejanssen.nl hebben we een paar fundamentele principes:

-We zijn nadenkend over de persoonlijke informatie die we u vragen te verstrekken en de persoonlijke informatie die we over u verzamelen door de werking van onze diensten.
-We slaan persoonlijke informatie op slechts zolang we een reden hebben om deze te behouden.
-We willen het zo eenvoudig mogelijk maken om te bepalen welke informatie op uw website publiekelijk wordt gedeeld (of privé wordt gehouden), geïndexeerd door zoekmachines en permanent verwijderd.
-We helpen u te beschermen tegen overbereike overheidseisen voor uw persoonlijke informatie.
-We streven naar volledige transparantie over hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen.
-Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
-douwejanssen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het contactformulier.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, Kunnen wij u vragen om per e-mail om een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.