Wat is bidden dan wel?

Je wordt er niet beter van

Tijdens een van onze zondagse wandelingen bleven we even stilstaan bij twee hardwerkende de mannen. Ze waren druk bezig de tuin voor het ‘oude’ huis op te knappen.
Een praatje was snel gemaakt.
Na enkele gemeende complimenten mochten we een kijkje in de woning nemen. Het zag er gelikt uit. De zelfgemaakte eiken trap keek ons robuust aan. De muren waren strak gestukadoord.
‘Hier in dit dorp worden de laatste tijd meer oude arbeiderswoningen verbouwd’, vertelde de man ons. ‘Ook het RK kerkje hier tegenover, heeft nu een woonbestemming gekregen.’
‘Dan komen er toch weer mensen in de kerk,’ grapte ik.
Het was de opening tot een gesprekje.
Beide mannen hadden niet veel met de kerk op.
Van huis uit waren ze er wel mee opgevoed, zeiden ze, maar het deed hen niets meer.
‘Mag ik vragen wat daar de oorzaak van is?’ vroeg ik.
Het antwoord verraste mij.
‘Ik ben misschien een simpel mens,’ zei de ene. ‘Maar je wordt er echt niet beter van als je naar de kerk gaat.’
‘Hoe bedoel je?’
‘Bij ons thuis werd er voor en na het eten altijd gebeden. Ook lazen we elke dag uit de Bijbel.
Toen werd mijn vader ziek en na een tijdje overleed hij. Al dat bidden en Bijbellezen heeft ons niets geholpen. We werden er niet beter van.’
‘Je bedoelt het leverde jullie niets op? En het gaat er zonder ook goed?’ vroeg ik.
‘Ja, prima.’ Na even stil te zijn, vervolgde hij: ‘Ik geloof trouwens meer in de evolutieleer dan in de verhalen in de Bijbel. Hoewel dat ook een geloof is.’

De zin: je wordt er niet beter van, bleef al doorwandelend bij mij haken.
Niet beter, nee bidden en Bijbellezen behoeden je niet voor ziekte en zorg. Het is geen verzekeringspolis. Wat is bidden dan wel?
Dankzegging.
Je dankt God voor alles wat Hij voor je heeft gedaan en doet.
Vragen, dingen vragen, die je nodig hebt.
Gebed om voedsel, kleding, onderdak, wijsheid, leiding, uitredding, bescherming, Gods zegen op je werk. Alles wat je nodig hebt. (Mattheus 7:7)
Je mag ook je wensen bij God bekend maken. (Filippenzen 4:6)
Je mag ook je hart uitstorten, alles vertellen aan God, je vreugde en je verdriet (Psalm 62:9)
God is immers je hemelse vader.

Bidden, ja ik geloof wel dat je daar beter van wordt.