Open bijbel

Dicht bij de Bijbel

Op de tafel ligt een Bijbel. Eronder het dagboek van A. F. Troost: ‘Aan stille wateren’. De klok aan de muur staat stil. Tijd is maar betrekkelijk, als je honderddrie jaar oud bent. Ogen nemen mij op. Ik laat het gaan. Dan: “Ik ken u niet.”
Ik kijk naar de mevrouw voor mij. Het is een oude zuster uit onze gemeente die ik bezoek. Ze is netjes gekleed. Alleen haar haar zit echter een beetje verward, ze is net ontwaakt uit haar middagslaapje. Op haar handen liggen aders, als kleine riviertjes gekronkeld. Om haar hals een kralenketting die harmonieert met haar gekleurde blouse.
Voorzichtig probeer ik het gesprek op gang te brengen, met de vraag: “Mag ik naar uw leeftijd mag vragen?”
Geen probleem.
“Honderddrie jaar,” dan: “ze zeggen, dat ik een topper ben, maar ik weet niet wat dat betekent.”
“Ik denk, dat iedereen het geweldig vindt, dat u nog zo veel kunt en weet’, antwoord ik.
Het blijft even stil. Dan onverwachts: “Het mag toch wel.”
Via de kinderen dalen we af naar vroeger. Over de boerderij, de drukte, de kerk. Dan ineens hoor ik: “We waren niet streng, maar wel dicht bij de Bijbel.”
In een paar woorden ligt hier een leven voor mij samengebald.
Ik zou met haar terug willen gaan naar vroeger. Hoe deden ze dit? Dicht bij de Bijbel en niet streng? Zou Jezus hun voorbeeld geweest zijn?
Had het verhaal in de Bijbel over de overspelige vrouw,  een diepe indruk op hen gemaakt?
Zeker, het klopt. Op overspel staat straf. Zo staat het in de Bijbel. U weet het vast wel. Jezus, zonder zonde, mocht de eerste steen werpen.
Dan: “Ga heen, en zondig niet meer.”
Dicht bij de Bijbel, maar niet streng.
Op het gezicht van de oude zuster komt een vragende blik. Ze kijkt me aan, lacht een beetje onzeker. Alsof ze denkt dat ze zich moet verantwoorden.
“Ik vind u een wijze vrouw”, zeg ik.
“Dat moet je niet zeggen,” klinkt het weifelend.
Ik probeer nog even weer terug te gaan naar vroeger. Maar mijn oude zuster vindt het zo wel goed. Honderd jaar terugzien, is ook geen kleinigheid.
Maar als de slotsom is, niet streng maar wel dicht bij de Bijbel, ben je velen tot een voorbeeld.